Weddings

Generic Wedding Setups

Wedding 110 guests

Wedding 200 pax

wedding 200 to 250 pax

Wedding- unclear guests number

Nawal Al Refai wedding

Wedding Dana Al Tawerish 120 pax

Wedding Manal Al Ajil

Wedding Ms. Dana al shayaa 200 pax

Wedding Wadhha Al Khateeb